مرحله چهارم از ششمین دور مسابقات لیگ دسته یک و زیر گروه بانوان صبح روز پنج شنبه 24 مهر ماه سالجاری در خانه دارت شهید کشوری برگزار می شود.
گفتنی است بانوان دارت انداز که از دور چهارم تصمیم به شرکت در مسابقات لیگ زیرگروه بانوان را دارند می توانند جهت ثبت نام صبح روز پنجشنبه راس ساعت 8:30 در سالن  خانه دارت شهید كشوری حضور داشته باشند و قرعه كشی راس ساعت 9:15 انجام می شود