با دستور وزیر ورزش، خانه دارت شهید كشوری بازگشایی شد.
به گزارش روابط عمومی با پیگیری مسئولین انجمن دارت و دستور وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای محمود گودرزی خانه دارت شهید كشوری از روز چهارشنبه باز شد و علاقمندان جهت آموزش، تمرین و شركت در مسابقات می توانند به خانه دارت مراجعه فرمایند.
با توجه به مشكلاتی كه در چند ماه اخیر برای انجمن دارت در خصوص بسته شدن خانه دارت شهید كشوری پیش آمده بود، این انجمن توانست پس از رای زنی و پیگیری های متعدد با فدراسیون خانه دارت را بازگشایی فرمایند، لذا علاقمندان می توانند از روز شنبه صبح به این سالن مراجعه فرمایند.