22 و 23 آبان برگزار می شود؛
                                                                                                                 

  پنجمین مرحله از مسابقات دارت رنکینگ کشوری (انتخابی تیم ملی) در فصل 93 طی روزھای پنجشنبه و جمعه 22 و 23
  آبانماه جاری در ایلام برگزار خواھد شد.
   به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنھای ورزشی، روز پنجشنبه 22 آبان بانوان به مصاف یکدیگر خواھند رفت و جمعه 23
    آبان نیز آقایان به رقابت با یکدیگر خواھند پرداخت. براساس این گزارش، در پایان چھارمین مرحله این رقابتھا که در ورزشگاه
    شھیدعضدی گیلان (رشت) برگزار شد در رده بانوان مدینه ملک حسینی از استان گلستان توانست مقام نخست را کسب کند  و
    نرگس حیدری از استان البرز نیز دوم شود و خانمھا خدیجه حاجی پور از گیلان وساناز برمشوری از فارس مشترکا سوم شدند.
    در رده آقایان نیز عباس سمیعی از استان البرز و محمد مھدی دھقان از خراسان رضوی به ترتیب اول و دوم شدند و مھدی
   ھوشمندان وامیرمھدی امینی ھردو از استان البرز مشترکا به مقام سوم دست یافتند.