دوست عزیزمون علی قدسی با لطف زیادشون خبر ها و عکسهای 

    مسابقات ایلام رو برامون ارسال کردن که همینجا ازشون تشکر میکنم

پنجشنبه
بانوان با 19نفر شرکت کننده که در پایان مسابقات نتایج زیر بدست اومده:

نفر اول:ساجده احمدی

نفر دوم:مینا فردوسی

نفرات سوم:مدینه ملک حسینی ونرگس حیدری

 

جمعه 
مسابقات آقایان 51نفر شرکت کننده

نفر اول:عباس سمیعی

نفر دوم:بیت ا...کریمی

نفرات سوم:مجتبی علی رحمی و مهدی هوشمندان