به گزارش کمیته انضباطی انجمن دارت ج.ا.ا بازیکنان لیگ برتر و دسته 1 ( آقایان و بانوان) که در مسابقه دور قبلی (24 و 25 مهرماه) حضور نداشتند از دور مسابقات حذف شده و قادر به ادامه مسابقات در فصل جاری نمی باشند.
همچنین ادامه فعالیت بازیکنان مذکور طبق آیین نامه انضباطی و تشکیل جلسه کمیته انضباطی مشخص خواهد گردید.