باعث افتخارمونه که وبلاگ جدید لیگ دارت بازای خوب شیرازی 

با نام گروه حرفه ای دارت جاویدانرو توسط لینک زیر بهتون معرفی می کنیم: (برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارم واز طرف ورزشکاران دارت استان البرز بهتون تبریک میگم)