پنجمین مرحله از چهارمین دوره لیگ انفرادی بانوان در دو بخش دسته یک و زیر گروه در فصل 93 صبح روز پنجشنیه 29 ابان ماه در خانه دارت شهید کشوری برگزار گردید ،   16بازیکن لیگ دسته یک در بخش بانوان به مصاف یکدیگر رفتند که پس از بهناز قربانی 44 امتیازی از استان اصفهان ، ساجده احمدی 43 امتیازاز استان گلستان در جایگاه دوم ایستاد و  سونیا جرجانی با 39 امتیاز از استان گلستان رتبه سوم  جدول را از آن خود کرد  و بعد از آن منا فرهنگ با 38 امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد.
بر اساس این گزارش در پنجمین مرحله لیگ زیرگروه بانوان نیز 22 بانوی دارت انداز از 8 استان کشور به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این دوره آزاده غله دار از استان البرز با برتری بر حریف  خود دنیز هشتبران از استان تهران توانست به مقام اول دست پیدا کند و مقام سوم مشترک نیز به  فاطمه جمالی از استان تهران و رامک میر خانی از استان تهران رسید. لازم به ذکر است که در پایان پنج   دوره مسابقات زیرگروه بانوان در فصل 93 صدر نشینان جدول به ترتیب ، دنیز هشتبران با 100 امتیاز  و رامک میرخانی   با 80 امتیاز و  سارا خدادی و آزاده غله دار 68  امتیاز در جایگاه سوم قرار دارند.