به گزارش روابط عمومی انجمن دارت ج.ا.ا، پایان دور رفت مسابقات لیگ زیر گروه در خانه دارت مجموعه شهید كشوری با حضور 44 بازیکن از سراسر کشور به کار خود پایان داد و سرانجام  پس از رقابت بین نفرات شرکت کننده آقای بهروز محمد رحیم پور از استان البرز با غلبه بر رقبای خود توانست به مقام اول دست پیدا کند و آقای مهدی كنانی به مقام دوم رسیدو همچنین آقایان جلال مظفری و سید مرتضی ضرغامی نیز به مقام سوم مشترک بسنده کردند.
گفتنی است در پایان دور رفت این مسابقات آقایان بهروز محمد رحیم پور ، اصغر کریمی و مهدی كنانی با 56 امتیاز مشتركا در صدر جدول، آقای جواد دارابی فرد با 52 امتیاز در رده دوم و آقایان جلال مظفری و مازیار ایرجی با  48 امتیاز به طور مشترك  در رتبه سوم از این دوره مسابقات می باشند.