تاریخ انتشار : 8 آذر 1393 ساعت 11:00

در راستای گسترش و توسعه ورزش دارت و با هدف تسهیلات لازم با وزارت خانه ها ، تفاهم نامه ای فی ما بین وزارت نیرو  و انجمن دارت ج.ا.ا انعقاد شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن دارت ج.ا.ا ، این تفاهم نامه روز دوشنبه 4 آذر ماه سال جاری در محل وزارت نیرو به امضای جناب آقای اسد زاده رئیس انجمن دارت ج.ا.ا و آقای مالک حسین زاده دبیر شورای ورزشی وزارت نیرو رسید.
این تفاهم نامه در زمینه های مختلف اعم از برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاهی ، مربیگری و داوری در سطح وزارت نیرو به امضای دو طرف رسید.