به گزارش روابط عمومی ، ششمین دور از مسابقات رنکینگ کشوری در فصل 93 در مجموعه وزرشی مخابرات شهر شیراز با شرکت 135 بازیکن دارت در دو بخش بانوان و آقایان به پایان رسید.


براساس این گزارش مسابقه بانوان در  روز پنجشنبه 20 آذر ماه 1393 آغاز گردید که در این دوره 41 بانوی ورزشکار پس از قرار گرفتن در 16 گروه 3 نفره پس از انجام مراسم افتتاحیه راس ساعت 9:30 صبح با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان منا فرهنگ پس از غلبه بر دنیز هشتبران هر دو از استان تهران  به مقام قهرمانی رسید. مقام سوم مشترک نیز به بهناز قربانی از اصفهان و ساجده احمدی از گلستان  رسید.

همچنین در بخش آقایان مسابقه در روز جمعه 21 آذر ماه 1393 پیگیری شد و پس 8 ساعت رقابت بین 93 مرد دارت انداز در قالب 32 گروه 3 نفره ، در پایان  حسین اعرابی کرسگانی از استان اصفهان پس از غلبه بر مهدی هوشمندان از استان البرز به مقام قهرمانی ششمین دوره رنکینگ کشوری مسابقات در فصل 93 دست پیدا کرد . مقام سوم مشترک این دوره از مسابقات نیز به دو بازیکن خوب کشورمان داریوش خورشیدی از استان فارس و مختار بهشتی زاده  از استان یزد رسید .

بر این اساس در پایان شش دوره مسابقات رنکینگ کشوری ساجده احمدی با کسب 440 امتیاز در صدر جدول و پس از ایشان منا فرهنگ با 370 امتیاز در مقام دوم و پس از آن  دنیز هشتبران ، سونیا جرجانی و مینا فردوسی هر سه با 340 امتیاز به طور مشترک در جایگاه سوم رنکینگ قرار دارند.
همچنین در بخش آقایان مهدی هوشمندان با کسب 420 امتیاز از استان البرزدر صدر جدول و پس از ایشان عباس سمیعی  با 360 امتیازاز استان البرزدر مقام دوم و پس از آن بیت ا... کریمی با امتیاز 330 و رحیم هاشمی شیرازی با 300 امتایز  در جایگاه سوم و چهارم رنکینگ قرار دارند.آقایان مهدی هوشمندان و عباس سمیعی:

کسب مقام دوم ششمین دور از مسابقات رنکینگ کشوری(شیراز)و

حفظ رتبه اول ودوم رنکینگ کشور را به شما وخانواده دارت استان البرز تبریک میگوییم.

(کمیته دارت استان البرز)