نویسنده : حمیدرضا مومنی
اخرین مرحله لیگ زیر گروه بانوان برگزار شد که در این مرحله خانمها سارا خدادی مقام اول،دنیز هشتپران مقام دوم و مقام سوم مشترک به رامک میر خانی و ازاده غله دار تعلق گرفت
در مجموع شش دوره سرکار خانم دنیز هشتپران پدیده دارت ایران با 120 امتیاز از استان تهران به مقام قهرمانی رسید.مقام دوم به سرکار خانم رامک میرخانی با 96 امتیاز از استان تهران و مقام سوم به سرکار خانم سارا خدادای با 92 امتیاز از استان خوزستان و مقام چهارم به سرکار خانم ازاده غله دار با 84 امتیاز از استان البرز تعلق گرفت
ارزوی موفقیت برای تک تک دارت بازان بانو کشور

سرکار خانم آزاده غله دار

کسب مقام چهارم لیگ زیر گروه کشور وصعود به لیگ دسته یک کشور را به شما وخانواده دارت استان البرز تبریک میگوییم

(کمیته دارت استان البرز)