نویسنده : حمیدرضا مومنی 

درگذشت پدر گرامییتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،برای ایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ،برای  شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم