بعداز ظهر چهارشنبه با حضور تعدادی از دوستان یکدوره مسابقه برگزار شد که در پایان نتایج زیر بدست آمد:
نفر اول :امیر مهدی امینی

نفر دوم:جلال مظفری

نفر سوم:محسن ملایی

نفر چهارم:بهروز رحیم پور

در پایان ازنفرات برتر با اهدای جوایز نقدی تقدیر بعمل آمد