به گزارش روابط عمومی کمیته دارت استان البرز
با هماهنگی های بعمل آمده با مسؤل تربیت بدنی شرکت مپنا یک دوره کلاس توجیهی رایگان توسط کمیته دارت استان البرز در سالن همایش های این شرکت برگزار شد.
دراین دوره که بیش از 120نفر از کارکنان درآن شرکت داشتند مبانی اولیه ورزش دارت توسط مسؤل کمیته دارت استان البرز آموزش داده شد.
درپایان متقاضیان جهت صدورگواهینامه توجیهی به انجمن دارت جمهوری اسلامی ایران معرفی گردیدند.