دومین دوره مسابقات ناوک با همکاری کمیته دارت استان تهران در روز پنجشنبه 4 تیرماه 1394 مصادف با 8 ماه مبارک رمضان ساعت 18 شروع و  بازیها بعد از صرف افطاری ادامه خواهد یافت.در این دوره کلاس اموزشی دارت توسط استاتید ممتاز انجمن قبل از شروع مسابقات به صورت رایگان برگزار خواهد شد.
منتظر نظرات و پیشنهادات شما سروان گرامی هستیم.
روابط عمومی گروه ناوک

ضمنا"محل برگزاری مسابقات فوق در تهران -میدان بهمن(کشتارگاه)فرهنگسرای بهمن میباشدکه این دوره از مسابقات بصورت 501 دبل اوت best of5وشرکت در این مسابقات برای عموم آزاد است.