نویسنده : حمیدرضا مومنی 

مسابقات جام رمضان ناوک با همکاری کمیته دارت استان تهران در سالن همت برگزار شد که در بخش اقایان 32 نفر

در بخش بانوان 9 نفر و نوجوان 8 نفر از استانهای تهران و البرز و اراک و سمنان و اصفهان و خوزستان شرکت نمودند که 

در پایان نتایج زیر به دست امد

در بخش بانوان:

نفر اول دنیز هشتبران 
نفر دوم خانم نوچیان
سوم مشترک خانمها ترکیان و خدادادی

در بخش اقایان:
نفر اول مهدی سیفی
نفر دوم مهدی مسگر 
سوم مشترک علیرضا پور مستوفی و امیر مهدی امینی

در ضمن ضیافت افطاری میهمان گروه ناوک بودیم 
یا حق